Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

HISTORIE TK ZVVZ MILEVSKO

 

Prvopočátky tenisu v Milevsku sahají do doby před první světovou válkou (1914 – 1918). Průkopníkem byl kapitán Venzar, nejlepší hráč a současně instruktor nového sportu ve městě. Tenis se hrál na zahradě za Hospodářskou záložnou „Agrárnou“, dnešní budovou pošty na náměstí E. Beneše. Zde se konaly tělovýchovné slavnosti a kulturní vystoupení a hrál se zde také na urovnaném terénu s pískovým povrchem tenis.

 

              V roce 1926 ustavili středoškolští a vysokoškolští studenti Spolek milevských studujících za předsednictví Karla Vojtěcha. Spolek založili studenti Karel Dub, Antonín Habart, Jiří Hoďa, Miroslav Novotný, Ladislav Svatek, Karel a Václav Šmerákovi, Stanislav Uher, Ladislav Vávra, Irén Vodňanský a další. Spolek zahrnul do svých činností pořádání kulturních společenských a sportovních akcí.

 

Ze skromných výtěžků se členové Spolku rozhodli vybudovat tenisový kurt. Vyhlédnutý pozemek v sousedství parku v Bažantnici se organizátorům jevil jako nejvhodnější. Po souhlasu majitele pozemku Strahovského kláštera v Praze byly zahájeny potřebné práce. Svépomocí byl upraven terén, odborné práce – drenážování a štětování zajišťovaly firmy. Ještě po dobu výstavby nového kurtu se již hlavně o prázdninách hrálo v Bažantnici a u sokolovny.

 

V roce 1927 se na dobudovaném kurtu začalo hrát. I když měl pískový povrch, byl o hru velký zájem a nebylo snadné uspokojit všechny.

 

Budování dnešního areálu začalo postavením primitivní šatny, později zřízením vlastní studny a oplocením dvorce. Činnost Spolku milevských studujících se za předsednictví místního notáře Čeňka Novotného úspěšně rozvíjela. V dalších letech byl vybudován druhý kurt a milevští tenisté sehráli řadu přátelských utkání s tenisty v Bechyni, Jistebnici, Miroticích, Protivíně, Voticích a později také v Písku a v Táboře.

2.-obrazek.png

O velkém zájmu o tenis v Milevsku svědčí rozhodnutí vedení Tělocvičné jednoty Sokol vybudovat vedle sokolovny dva tenisové kurty. Tím vznikly v Milevsku dva tenisové oddíly. Jejich členové hráli jen přátelská utkání s okolními oddíly. Pouze několik předních milevských hráčů se zúčastňovalo turnajů, které pořádaly početnější svazové tenisové oddíly ve větších městech v okolí.

 

              Pro historii milevského tenisu znamená neopomenutelnou událost tenisová exhibice dvou předních československých hráčů Jaroslava Drobného a Josefa Síby v létě roku 1940 na kurtech u sokolovny. Z domácích borců jim byli soupeři Maria Hofman, Vladimír Koukl, Miroslav Novotný a Ladislav Vávra.

1.-obrazek.png

              V tenisové exhibici se v Milevsku předvedli i další přední českoslovenští tenisté včetně otce Ivana Lendla, pozdějšího předsedy tenisového svazu.

 

              Za druhé světové války činnost na dvorcích v Bažantnici zcela ustala a u sokolovny se hrálo jen omezeně. Po roce 1953 byly v Bažantnici postupně vybudovány další kurty a postavena klubovna. Kurty u sokolovny sice zanikly, ale při výstavbě sportovního stadionu dva přibyly. Hrálo se zde jen krátkou dobu, asi v letech 1957 – 1959. Prostor byl později využit k jiným účelům.

 

              V roce 1948 vstoupil oddíl do tenisového svazu ČSTV, hráči byli registrováni a rozvinula se pravidelná závodní činnost. V tomto čase měl areál v Bažantnici jen tři kurty. Přesto se vedení oddílu rozhodlo uspořádat tenisový turnaj „Přebor města Milevska“ ve dvouhře mužů o putovní pohár, věnovaný Místním a Okresním národním výborem v Milevsku. Turnaj ve dvouhře mužů nezmizel z milevské tenisové scény a vstoupí letos do 71. Ročníku. Turnajově se čtyřhry mužů hrají od roku 1966, dvouhry a čtyřhry žen od roku 1990.

 

              Milevský tenisový klub prošel stejně jako ostatní sportovní kluby a oddíly od 60. Let minulého století „sjednocovacím procesem“. Přes DSO Sokol, TJ Československé stavební závody, TJ Tatran, TJ Spartak, TJ ZVVZ až po dnešní, od roku 1994 samostatný Tenisový klub ZVVZ Milevsko.

 

              Tenisový areál v Bažantnici byl rozšířen o další čtyři kurty. Po peripetiích, obvyklých při svépomocných stavbách, byly nové kurty předány do užívání v roce 1989. Bažantnice, středisko tenisového sportu v Milevsku, byla rozšířena na osm kurtů, o cvičnou stěnu pro začátečníky, šatny, klubovnu a bufet. Později přibylo příjemné venkovní sezení, kde se při občerstvení dobře debatuje o tenisu a sportu vůbec.

 

              V sousedství pěkného parku Bažantnice, jehož jméno si tenisový areál přivlastnil, vzniklo v Milevsku sportoviště pro závodní i rekreační tenis s dostatečnou kapacitou k trénování, závodnímu hraní i pořádání tenisových turnajů nejrůznějšího druhu a zaměření.

 

             

 

4.-obrazek.png

O prázdninách v roce 1940 hostili milevští tenisté na kurtech u sokolovny dva v té době nejlepší tenisty Jaroslava Drobného, pozdějšího vítěze Wimbledonu a Josefa Síbu - mistra republiky. Za exhibici obdrželi pravou válečnou odměnu - cestovné a dvě hroudy domácího selského másla. Odjížděli spokojeni. Na fotografii odleva: Josef Síba, Vladimír Koukl, Jaroslav Drobný, Miroslav Novotný, Maria Hofman a Ladislav Vávra.

 

V roce 1994 předala Tělovýchovná jednota ZVVZ, jejíž součástí byl i tenisový oddíl, areál v Bažantnici o majetku Města Milevska. Tenisový oddíl se přetransformoval na samostatný Tenisový klub ZVVZ Milevsko a po výběrovém řízení převzal od Města Milevska do nájmu tenisový areál v Bažantnici. Město Milevsko ustavilo SPOS – Sportovní občanskou společnost, kterou pověřilo správou všech sportovišť v majetku města.            

3.-obrazek.png

V roce 1994 se ustavil oddíl tenisu (Tenisový klub) při Školním sportovním klubu gymnázia v Milevsku. Rozvíjel činnost především v mládežnickém tenisu také na kurtech v Bažantnici. TK gymnázium Milevsko však později zaniklo a na milevských kurtech působí již pouze jeden klub, a to TK ZVVZ Milevsko, z.s.

6.-obrazek.png

             

 

             5.-obrazek.png

 

 

 

(zdroj: TK ZVVZ Milevsko (2007). 80 let tenisu v Milevsku 1927-2007)